Декларации по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

Адриана Алексиева – младши експерт

Анелия Стоянова – ст. счетоводител Местни приходи и такси

Ани Янкова – счетоводител

Виолета Алексова – завеждащ регистратура и архив

Владислав Караилиев – заместник кмет

Галин Трифонов – ст. счетоводител

Даниела Димитрова – стажант одитор Вътрешен одит

Денислав Захариев – заместник кмет

Десислава Евтимова – старши юрисконсулт

Евелина Асенова – ст. специалист отдел УЧРД

Евелина Димитрова – ст. счетоводител

Елка Савова – старши юрисконсулт

Ерина Георгиева – нач. отдел Гражданско състояние

Здравко Количков – н-к секретар ОМП, УК и СИ

Иван Пенков – ст. счетоводител

Ивета Боянова – директор Местни приходи и такси

Ирина Василева – старши юрисконсулт

Ирина Шадова – нач. отдел Подпомагане и осигуряване работата на

Йордан Павлов – заместник кмет

Кирчо Маринковски – ст. специалист отдел БФМО

Любка Пашалийска – началник секретар Вътрешен одит

Мария Благоева – нач. отдел Счетоводство

Мария Николова – ст. инспектор отдел МДТ

Мартин Борисов – ст. специалист

Мая Венева – ст. специалист Гражданска регистрация

Наталия Митова – ст. инспектор отдел МДТ

Николай Петров – гл. експерт ДИИ и Е

Олга Евтимова – стажант одитор Вътрешен одит

Розалина Николова – старши юрисконсулт

Росен Сотиров – н-к отдел ПО

Росица Рангелова – нач. отдел УЧРД

Румяна Григорова – ст. инспектор отдел МДТ

Румяна Стоилова – ст. инспектор отдел МДТ

Севделина Димитрова -секретар на МКБППМН

Севделина Ковачева – заместник кмет

Соня Асенова – ст. инспектор отдел МДТ

Станислава Антова – гл. ескперт отдел ПООП

Цветанка Герчева – гл. експерт Гражданска администрация������ � Svejo