Дирекции

Дирекция “Строителство, инфраструктура и екология“
инж.Богомил Алексов
076/684248

Дирекция “Счетоводство, бюджет и финанси”
Мария Благоева
076/684217

Дирекция “Местни приходи и такси”
Ивета Боянова
076/601519

Дирекция „Инвестиционно проектиране и устройство на територията“
арх.Димитър Коев
076/684263������ � Svejo