Анкета CAF

Община Перник участва в рамките на проект на ЕС и Института по публична администрация по ОП „Добро управление“ за „Въвеждане на общата рамка за оценка /CAF/ в администрациите“. Тя е от 16-те пилотни администрации в страната, от общо 48, включени в програмата.

Целта на проекта е да бъде извършена самооценка за подобряване на цялостното изпълнение на организацията. Идеята е да бъде оценено качеството на управление и предлаганите административни услуги, които да бъдат подобрени в интерес на местното управление, на гражданите и партньорите на Община Перник.

Община Перник прилага CAF с амбицията да се развива по пътя към усъвършенстване на нейното изпълнение и с желание да се въведе културата на организационно съвършенство. Ефективното прилагане на модела CAF и превръщането му в устойчива управленска практика насърчава непрекъснатото усъвършенстване на организацията, постигането на по-добри резултати за организацията и за хората в нея, за потребителите на услуги, за партньорите и за обществото като цяло.

 

Уважаеми клиенти,

Вашето мнение е важно за нас. Ще сме Ви благодарни, ако го споделите чрез попълване на тази анонимна анкетна карта. Отговорите Ви ще ни помогнат да подобрим нашата работа и обслужването на клиентите. Попълнената анкета предайте на гишето за обслужване, пуснете в кутията за мнения или, ако е в електронен вид, изпратете на адрес:

obshtina@pernik.bg   

 

АНКЕТНА КАРТА

за проучване мнението на гражданите относно качеството на управление и предлаганите административни услуги, които да бъдат подобрени в интерес на местното управление, на гражданите и партньорите на Община Перник

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

АНКЕТАТА Е АНОНИМНА!

Информацията от анкетните карти ще бъде използвана само с цел подобряване на

административното обслужване в Община Перник на физическите и юридическите лица.

Моля, отговорете като отбележите избраният от Вас отговор или попълните отговор в свободен текст, там където е възможно.

Create your own user feedback survey������ � Svejo