Кметове на гр. Перник

1. Стефан Анев Зарин – 1893 г.
2. Михал Павлов – от 1 януари 1914 г. до 31 юли 1917 г.
3. Никола Будинов – от 1 август 1917 до 30 септември 1920 г.
4. Киро Христов – от 1 октомври 1920 до 31 дек. 1921 г.
5. Спас Иванов Джоргов – от 1 януари 1922 до юни 1923 г.
6. Малин Николов Боснешки – от юни 1923 до 31 декември 1931 г.
7. Димитър Гоцев – от 1 януари до 25 април 1932 г.
8. Евгени Здравков – от 25 април 1932 до 28 февруари 1933 г.
9. Иван Попчев – от 28 февруари 1933 до 26 май 1934 г.
10. Боян Димитров – от 26 май 1934 до 7 юли 1938 г.
11. Велко Кръстев – от 7 юли 1938 до 30 април 1942 г.
12. Петър Файтонджиев – от 1 май 1942 до 23 септември 1944 г.
13. Евгени Здравков – от 25 април 1932 до 28 февруари 1933 г.
14. Никола Гюров Иванов – от 1 август 1945 до 31 август 1946 г.
15. Йордан Пешев – от 1 септември 1946 до 31 декември 1947 г.
16. Стефан Темелков – от 1 януари 1948 до 31 май 1949 г.
17. Иван Костов Стоянов – от 3 юни 1949 до 20 декември 1952 г.
18. Янаки Савов Раденков – от 26 декември 1952 до 31 август 1954 г.
19. Иван Костов Стоянов – от 1 септември 1954 до 26 март 1959 г.
20. Митко Янев – от 27 март 1959 до 28 февруари 1966 г.
21. инж. Серги Аврамов – от 1 март 1966 до 5 юли 1971 г.
22. инж. Емил Рангелов Иглев – от 6 юли 1971 до 31 май 1976 г.
23. инж. Борис Никифоров Чолев – от 1 юни 1976 до 30 юни 1985 г.
24. инж. Кирил Христов Манов – от 1 август 1985 до 7 март 1988 г.
25. инж. Андрей Кирилов Андреев – от 8 март 1988 до 1 август 1989 г.
26. инж. Любчо Иванов Стоилов – от 1 август 1989 до 21 октомври 1991 г.
27. инж. Димитър Светозаров Бояджиев – от 21 окт. 1991 до 13 ноември 1995 г.
28. инж. Андрей Кирилов Андреев – от 13 ноември 1995 до 10 ноември 2003 г.
29. инж. Антоанета Георгиева Вълева – от 10 ноември 2003 до 9 ноември 2007 г.
30. Росица Йорданова Янакиева – от 9 ноември 2007 г. до 23 октомври 2014 г.
31. инж. Иван Огнянов Иванов – от 31 октомври 2014 до 10 ноември 2015 г.
32. Вяра Михайлова Церовска – от 10 ноември 2015 г. до 3 ноемрви 2019 г.������ � Svejo