Младежки дейности

Консултативен съвет за младежка политика към Кмета на Община Перник
Консултативният съвет за младежка политика /КСМП/ е обществен консултативен орган към Кмета на Община Перник по въпросите на местната младежка политика. В състава на КСМП влизат представители на неправителствени организации с равни права и възможности за участие.

Младежкият сектор в община Перник е съставен от разнородни по дейност организации – ученически, студентски, неправителствени, доброволчески, политически. Организации, занимаващи се с превенция, здравеопазване, образование, социални дейности и спорт, култура и др. Всички те имат различен профил на дейност но, една обща цел – развитие на капацитета на младите хора в град Перник и подобряване на обстановката за развитието и реализацията им.

Всяка организация има собствени средства за постигане на тези цели, но същевременно с това се работи върху изграждането на канали за комуникация и координация в дейностите им, както и в сътрудничеството с местните и национални власти. През последните години се постигна изключително много в тази насока благодарение на общите усилия на неправителствения и граждански сектор в града посредством Консултативния съвет по младежка политика към кмета на град Перник.

Общински годишен план за младежта 2019 г.

Отчет за реализирани дейности за 2018 г.


Анелия Маркова

експерт

Община Перник

адрес: Перник, пл. „Свети Иван Рилски“ 1А

тел.: 0882 89 89 19

e-mail: rabakova@mail.bg

Катрин Петкова

младежки медитор

тел.: 0893 32 33 96

e-mail: ksmp.pernik@gmail.com
������ � Svejo