МФМИ „Сурва 2020“ се отменя


След проведени срещи и постъпило становище на Министерство на здравеопазването и главният държавен здравен инспектор Организационният комитет на Международния фестивал на маскарадните игри „Сурва“ отмени провеждането на мащабната културна изява в края на януари тази година.
По-рано днес на среща с кмета на Община Перник дойдоха министърът на здравеопазването Кирил Ананиев и главният държавен здравен инспектор доц. д-р Ангел Кунчев. Тяхното категорично становище е, че има голям здравен риск при провеждането на толкова мащабно събитие в условията на бедствено положение и воден режим.
На база оценка на риска в конкретната ситуация Министерството изразява становище, „че е нецелесъобразно провеждането на маскарадните игри „СУРВА“ в посочения период през настоящата 2020 г.“
„Безопасната и лесно достъпна питейна вода е ключов фактор за общественото здраве, а в условия на недостиг или липса на вода, предназначена за питейно-битови цели, отговаряща на изискванията за качество и безопасност, се повишава рискът от възникване и разпространение на заразни заболявания“, се казва в писмото.
Главният държавен здравен инспектор доц. д-р Ангел Кунчев обръща внимание, че: „Въведеното към момента бедствено положение в Община Перник във връзка с режим на подаване на вода за питейно-битови нужди ограничава достъпа на населението до питейна вода до 7 часа на денонощие, което от своя страна създава рискове от възможността за причиняване на здравни неблагополучия.
Провеждането на международен фестивал е свързано с масово струпване на хора за определен период от време и свързаната с това необходимост от тяхното обслужване (изхранване и нощувки), респективно осигуряване на необходимите за това количества вода за питейно-битови нужди. Консумацията на допълнителни количества питейна вода ще усложни и без това тежката ситуация с недостатъчните запаси от нея“.
Според доц. д-р Кунчев „при така създадената фактическа обстановка се повишава рискът от разпространението на заразни заболявания и възникването на епидемични взривове не само на територията на община Перник, но и в последствие и на територията на други общини и населени места , откъдето са съответните участници“.
Като допълнителен аргумент главният държавен здравен инспектор обръща внимание, че провеждането на фестивала ще съвпадне с очакваната повишена заболеваемост от грип.
„Сурва е най-значимият фестивал в нашата страна. Тежко решение е, но пък догодина Сурва ще бъде далеч по-мащабна, по-красива и по-различна. Тази година ще се проведе единствено автентичният обичай Сурва в Пернишко на 13 и 14 януари, който е част от Представителната листа на ЮНЕСКО за нематериално културно наследство на човечеството. Становището на институциите, включително Министерство на здравеопазването и РЗИ е, че провеждането на подобно масово мероприятие е рисково в условията на бедствено положение и воден режим“, подчерта кметът на Община Перник Станислав Владимиров.Добави в Svejo

 668 преглеждания