Обявление за обществено обсъждане


„УНИ Инвестмънт” ЕООД, като собственик на УПИ III-„За бензиностанция”, кв.310 по регулационния и застроителен план на гр. Перник Община Перник, на основание чл. 62а, ал.1 и ал.3 от ЗУТ, във връзка с чл.127, ал.1 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите лица, че ще се проведе обществено обсъждане на:

  1. Проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация, с който се променя улична регулация на УПИ III-„За бензиностанция” и УПИ I-„За жилищно строителство и обществено обслужване”, кв.310 по бул. ”Скоростна магистрала” и на УПИ I-„За жилищно строителство и обществено обслужване”, кв.310 и УПИ I-„За озеленяване”, кв.312 по ул. ”Никола Козлев” от осова точка 519 до осова точка 60.
  2. Проект за изменение на подробен устройствен план – план за застрояване, с който за определя застрояването в УПИ III-„За бензиностанция”, кв.310

Общественото обсъждане ще се проведе на 09.10.2020 г. от 14.00 часа в сградата на Община Перник, пл.”Свети Иван Рилски” № 1А, ет.12, ст.1.

От собственика на

УПИ III-„За бензиностанция”,

 кв.310, гр.ПерникДобави в Svejo

 261 преглеждания