Покана за публично обсъждане на проект за бюджет на община Перник за 2020 г.


ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА МАТЕРИАЛИ ЗА ПРОЕКТА

НА БЮДЖЕТА ЗА 2020 Г.

ОБЩИНА ПЕРНИК

ПОКАНА

Кметът на Община Перник,

На основание  чл.84 от Закона за публичните финанси, както и чл.28, ал.2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местни дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Перник, кани жителите на общината, представители на бизнеса, НПО и цялата общественост на 22.01.2020 г. (сряда) от 11.00 ч. в Заседателната  зала на Община Перник

НА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ на проекта за бюджет за 2020 г. на Община Перник.

Уважаеми съграждани,

Предстои приемането на бюджета на Община Перник за 2020 година.  По традиция това става след обществено обсъждане с местната общност. Водени от убеждението, че разработването и приемането на общинския бюджет са част от най-важните решения за бъдещето, и те трябва да се вземат с активното участие на гражданите, очакваме Вашите мнения, препоръки и предложения за включване в Бюджет 2020 на Община Перник.

Материалите по проекта за бюджет 2020 г. са публикувани на сайта на Община Перник.

ОЧАКВАМЕ ВИ !

Покана за публично обсъждане на проект за бюджет на община Перник за 2020 г.Добави в Svejo

 713 преглеждания