Строителство

Контакти:

    арх.Димитър Коев – Главен архитект
(+359 76) 68 42 63
   инж.Румен Антов – Началник отдел
„Устройство на територията“
(+359 76) 68 42 79
tsu@pernik.bg


������ � Svejo